ALFABET MARKI: A jak audyt marki

Pierwszy odcinek cyklu ALFABET MARKI: A jak audyt marki

Audyt marki to cykliczny (odbywający się przynajmniej raz na dwa, trzy lata), systematyczny proces oceny kondycji marki, obejmujący wszystkie składowe jej kapitału: znajomość, wizerunek, postrzegana jakość oraz satysfakcja i lojalność klientów.

Diagnoza kondycji marki w danym momencie powinna być postawiona na podstawie wartości wskaźników, jakie marka uzyskała w poprzednim/-ich audycie/-tach, oraz wartości konkurentów w swojej branży.

Audyt marki powinien prowadzić podmiot zewnętrzny, niezwiązany wprost z zarządzaniem daną marką, bo tylko w ten sposób można zapewnić wyważoną, obiektywną, pozbawioną emocji ocenę kondycji marki.

Celem audytu, oprócz tego oczywistego, czyli udzielenia odpowiedzi na pytanie, jak jest, powinno być także wskazanie obszarów do poprawy. Skonfrontowanie aktualnej kondycji marki z doświadczeniem i wiedzą zewnętrznych konsultantów, powinno natomiast poskutkować optymalną strategią dalszego rozwoju marki.

Data wydarzenia: 24-08-2021
WRÓĆ DO WPISÓW